AFFALD

Affaldscontainere må kun benyttes til husholdningsaffald, hvilket vil sige køkkenaffald. Andet affald eks. Papkasser, flasker/glas, støvsuger og andre apparater, er ikke husholdningsaffald.  Er der ikke plads til dit affald i containeren, skal du tilbageholde posen, til containeren er blevet tømt og må ikke efterlades udenfor.

Papkasser, glas og andet affald skal du selv køre på forbrændingen/genbrugsstationen. Rundt om i byen står mange glascontainere, som du kan benytte.

Husholdningsaffald skal smides i containeren i lukkede poser. Dette af hensyn til skadedyr/rotter, der tiltrækkes af affald, der ligger i en åben eks. indkøbspose. Ligesom det specielt om sommeren lugter og genere andre mennesker.

Aviser og reklamer puttes i papircontaineren. Har pap eller anden papiremballage været i forbindelse med mad, må det ikke smides i pap-/papircontaineren, f.eks. er pizzabakker køkkenaffald og ikke pap-/papiraffald.

Der er mulighed for at få hentet storskrald, ved at henvende sig til Odense Renovation, hvor du ligeledes kan finde andre informationer om affald “Odense Renovation”

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Du kan kontakte Nina Bøg Madsen på nedenstående,
hvad enten det drejer sig om ejendomservice eller
at du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail
E-mail: Ejendomsservice@bogmadsenejendomme.dk (ejendomsservice)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: kontakt@bogmadsenejendomme.dk (udleje)

Copyright 2019 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact