DOWNLOAD SOM PDF

GODE RÅD OM UDLUFTNING

Et sundt indeklima kræver udluftning og opvarmning i ALLE rum

Luft ud i din bolig mindst 2-3 gange i døgnet i 5-10 min. Luftes der ud længere tid af gangen, vil dette blot medføre et unødigt varmeforbrug. Luk derfor også for radiatorerne under kraftig udluftning.

Familien skaber 10-12 liter vanddamp

En familie, 2 voksne og 2 børn, skaber omkring 10-12 l fugt (vanddamp) i døgnet. Al denne fugt SKAL fjernes fra boligen. For hver m3 luft der udskiftes ved ventilation, fjernes der ca. 3 gr. vanddamp. Drejer det sig om fx 12 liter (12 kg) vanddamp, der skal fjernes, skal boligen ventileres med (12000g / 3g) 4000 m3 luft i døgnet.

Synlige tegn på høj luftfugtighed

Når der dannes kondens (synlig fugt) indvendig på termoruder, er det et signal om, at luftfugtigheden er for høj. Luk vinduer og døre op og skab gennemtræk i boligen i 5-10 min. Er der fx 65% RF og temperaturen er 19 gr C i rummet, vil en forøgelse af temperaturen til 21 gr C alene medføre, at luftfugtigheden nu falder til 58% RF.

Tørring af vasketøj

Hæng aldrig vasketøj til tørre inde i boligen. En hyppig høj luftfugtighed kan medføre, at der dannes skimmelsvamp på (kolde) overflader som ydervægge. Evt. vådt overtøj bør anbringes i toilet- /baderum for lukket dør, så der kan sikres tilstrækkelig ventilation.

Ventilation under madlavning

Gør brug af el-ventilation / emhætte når komfur eller ovn er i brug. Gryder skal tildækkes med låg under brug, herved vil man netop sikre, at vanddamp ikke unødigt tilføres øvrige rum i boligen.

Fugt fra bruser i baderum

Ved brusebad er det væsentligt, at døren til baderummet holdes lukket, så vanddamp ikke tilføres øvrige rum. Efter brusebad bør overskydende vand i brusenichen straks fjernes.

Fugt i soverum

Soverum skal løbende sikres en tilstrækkelig udluftning og varmetilførsel. En acceptabel luftfugtighed, uden rummet tilføres en høj varmetilførsel, kan tilvejebringes ved supplerende at anvende en kondensaffugter, som kan købes i ethvert byggemarked. Sørg for at soveværelser i kolde perioder er opvarmede. Skulle du synes det er for varmt, at sove i om natten, så luft ud inden du skal sove. Tænd så for varmen igen næste dag. Således undgås fugtskader i soveværelset.

Ventilation bag møbler

Møbler, herunder senge og skabe mv., bør holdes ca. 5 cm fra ydervægge, så der sikres luftcirkulation mellem ydervægge og diverse møbler. En stillestående (fugtig) luft vil således kunne ventileres væk under den daglige udluftning af boligen.

Luftcirkulation i boligen

Et sundt indeklima kræver opvarmning og udluftning.

Når ingen personer gør ophold i boligen, er det væsentligt, at døre mellem opholdsrum står åbne, så luften kan cirkulere rundt. Alle vægge skal have en minimums temperatur på 15 gr.

Vand på trægulve

Ved gulvvask skal man være opmærksom på, at flydende vand på trægulve aldrig må være forekommende, idet vandet via sprækker i gulvbrædderne og ved fodpaneler kan blive tilført gulvkonstruktionen. Herved vil der kunne opstå fare for dannelse af skimmelsvamp på fx undersiden af gulvbrædderne.

DOWNLOAD SOM PDF

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Du kan kontakte Nina Bøg Madsen på nedenstående,
hvad enten det drejer sig om ejendomservice eller
at du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail
E-mail: Ejendomsservice@bogmadsenejendomme.dk (ejendomsservice)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: kontakt@bogmadsenejendomme.dk (udleje)

Copyright 2019 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact