OPSIGELSE AF LEJLIGHED

Sådan laver du en opsigelse af lejemål

Når du ikke længere har lyst til at bo i et lejemål, skal du lave en opsigelse af lejemålet. Udlejer kan i enkelte tilfælde også opsige lejer, men dette er sjældent og vil ikke være omdrejningspunktet for denne artikel. Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, er du ikke forpligtet til at give en begrundelse for, hvorfor du ønsker at opsige lejemålet. 

Når du har opsagt din lejlighed, vil du modtage en indkaldelse til et fraflytningssyn. Ved fraflytningen afholdes der nemlig – ligesom ved indflytningssynet – et fraflytningssyn. Til fraflytningssynet sammenligner dig og din udlejer i fællesskab de skader, der forekommer i lejligheden med de skader, I noterede ved indflytningssynet. Som lejer skal du dække de omkostninger, der forekommer ved forbedring af de skader, der er påført lejligheden i det tidsrum, du har boet der. Dette vil som udgangspunkt blive taget fra dit depositum. Omkostninger i forbindelse med almindelig slid og ælde kan dog aldrig påfalde dig som lejer.

For at få mest muligt tilbage af dit indskud, kan du minimere dit tab af depositum mest muligt ved at vælge en udlejer, der er fair ved udflytning. Hos Bøg Madsen Ejendomme er vores førsteprioritet altid, at vores boligudlejning i Odense og Nyborg giver værdi for vores lejere. Du kan læse mere om Bøg Madsen Ejendomme her

DOWNLOAD OPSIGELSES SKEMA

Opsigelsesblanket

Din opsigelse bør indeholde:

  • Dit navn
  • Dine kontaktinformationer
  • Det pågældende lejemåls adresse
  • Dato for fraflytning
  • Dato for hvornår udlejer kan genudleje lejemålet
  • Din nye adresse (hvis du på opsigelsestidspunktet endnu ikke har fået en ny adresse, skal udlejer senest oplyses om denne 8 dage inden fraflytning)
  • Dine bankinformationer (til eventuel overskydende depositum). 

Hos Bøg Madsen Ejendomme har vi gjort det let for vores lejere at opsige deres lejemål. Download vores opsigelsesskema herover.

 

Hvordan sender jeg min opsigelse?

Hos Bøg Madsen Ejendomme bedes du sende det udfyldte og underskrevne skema på mail – [email protected] – eller aflevere det i vores postkasse på Filosofgangen 21, 5000 Odense C.

Vi kvitterer altid med en mail, så du kan se, at vi har modtaget din opsigelse.

Kan jeg trække min opsigelse tilbage?

Som alle andre juridiske aftaler er en opsigelse af lejemål bindende. Hvis du dog fortryder at have opsagt dit lejemål hos Bøg Madsen Ejendomme, kan du altid forhøre dig hos os på mail, om hvorvidt der er mulighed for at annullere opsigelsen. Fortryder du din opsigelse, bør du henvende dig til os uden unødig forsinkelse, idet vi starter genudlejningsprocessen så hurtigt som muligt, når vi modtager en opsigelse.

 

Hvad er et opsigelsesvarsel?

Når du opsiger et lejemål hos Bøg Madsen Ejendomme, har du som udgangspunkt tre måneders opsigelse, med mindre andet er aftalt i din lejekontrakt. Det betyder, at du, fra den dag du opsiger lejligheden, “varsler” udlejer om, at du flytter ud om tre måneder. 

 

Hvornår træder opsigelsesperioden i kraft?

Din opsigelsesperiode træder i kraft fra starten af den kommende måned fra opsigelsen af lejemålet. Det vil sige, at hvis du vil opsige en lejlighed med tre måneders opsigelse, således at du fraflytter d. 1. juni, så skal opsigelse ske inden d. 31. februar. Du kan eksempelvis opsige lejemålet d. 17. februar. Alt afhængigt af, hvor meget du har betalt i forudbetalt husleje ved din indflytning, vil den forudbetalte leje således dække din husleje i én-tre måneder af din opsigelsesperiode.

 

Udlejers genudlejningspligt

Hos Bøg Madsen Ejendomme starter vi genudlejningsprocessen, så hurtigt som muligt efter vi modtager en opsigelse, uanset om den kommer fra en lejlighed i Odense eller en af vores lejligheder i Nyborg. Som udlejer har vi nemlig det, som hedder en genudlejningspligt. Det betyder, at vi gør alt, hvad vi kan for at få lejligheden lejet ud hurtigst muligt for at minimere dine omkostninger. Dette er selvfølgelig kun gældende, når du har meddelt os, at du gerne vil/kan flytte hurtigst muligt, og ikke nødvendigvis har brug for de tre måneders opsigelse.

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Kontakt os på nedenstående, hvad enten det drejer sig om ejendomservice
eller du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Du kan kontakte os på kontoret man-tors fra kl. 09.00-13.00.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail (husk adresse i emnefelt)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Odense)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Nyborg)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: [email protected] (udleje)

Copyright 2021 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact