HVAD ER ET INDSKUD?

Indskud

Uanset om du flytter ind i en lejebolig i Odense eller en af vores lejligheder i Nyborg skal du betale nogle omkostninger, som går ud over den månedlige husleje, før du flytter ind. Når du lejer en lejlighed hos os, opgør vi oftest disse omkostninger som eksemplet til højre. Som du kan se kalder vi indskud for indflytningspris, fordi det for mange giver bedre mening. Betydningen er dog den samme og dækker over de samme omkostninger. 

 

Hvad er et indskud?

Et indskud er en ikke-variabel omkostning lejer har, ved indflytning i en ny lejlighed. Med andre ord, er det en omkostning, man kun har én gang.

Udlejer er, gennem lov, begrænset til maksimalt at må kræve et beløb, der svarer til 6 gange din husleje. Ikke alle udlejere vælger at kræve det fulde beløb, og nogle vælger endda at man kan flytte ind indskudsfrit. Dog forekommer dette oftere ved nyere boliger, da omkostninger ved vedligehold, slitage mm. er lavere.

Et indskud deles op i et depositum (som oftest svarer til 3 gange din husleje) og forudbetalt husleje. De fleste udlejere vælger også at tage 3 gange din husleje som forudbetalt husleje. Hos Bøg Madsen Ejendomme vælger vi oftest kun at tage, hvad der svarer til én måneds husleje i forudbetalt husleje.

 

Aconto

Derudover skal du, før du flytter ind, selvfølgelig betale for din første måneds husleje og månedlige aconto. Aconto dækker over vand og varme, og er noget man betale på forskud. Sidst på året laves der en opgørelse over dit samlede forbrug, hvorefter du enten får penge tilbage eller skal betale en smule mere. Beløbet er beregnet ud fra den tidligere beboer, så beløbet passer til det forbrug, man har i den lejlighed. Aconto betales sammen med din husleje til din udlejer, da det er din udlejer, som har udgiften. Aconto dækker ikke over el, som er noget du skal betale til dit elselskab.

Hos Bøg Madsen Ejendomme ender den samlede indflytningspris altså med at bestå af et indskud (depositum og forudbetalt leje) samt din første måneds husleje og aconto.

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

Som tidligere nævnt, deles et indskud op i depositum og forudbetalt leje. Her kan du læse mere om, hvad det enkelte begreb omfatter.

Depositum

Depositum fungerer som en sikkerhed for udlejer, til at dække udgiften for eventuelle skader du, som lejer, har påført lejlighed i den tid du har boet der. 

Når du fraflytter din lejlighed afholdes der – ligesom ved indflytningssynet – et fraflytningssyn. Til fraflytningssynet sammenligner dig og din udlejer i fællesskab de skader, der forekommer i lejligheden. Som lejer skal du dække omkostninger, angående udbedring af de skader, der er påført lejligheden i det tidsrum, du har boet der. Disse omkostninger bliver taget fra dit depositum. Desuden skal en lejlighed stå nymalet til den næste lejer, og derfor vil udlejer ofte dække maleomkostninger gennem dit depositum. Omkostninger i forbindelse med almindelig slid og ælde kan dog aldrig påfalde dig som lejer.

Forudbetalt husleje

Forudbetalt husleje fungerer ligeledes som en sikkerhed for udlejer. Skulle du som udlejer misligholde lejekontrakten ved ikke at betale din husleje, har udlejere din forudbetalte husleje til at dække det. Dette forekommer dog sjældent.

Almindeligvis kommer den forudbetalte leje først i spil, når du som lejer opsiger din lejlighed. Den forudbetalte leje vil således dække din husleje i én-tre måneder af din opsigelsesperioden, alt afhængigt af, hvor meget du har betalt i forudbetalt husleje.

 

Kan jeg låne til et indskud?

Som du kan læse, kan et indskud til en ny lejlighed være dyrt. Det er muligt at låne til et indskud gennem diverse banker. Flytter du ind i en almen bolig, her du desuden mulighed for at ansøge om lån til indskud gennem din kommune.

Vi anbefaler dog altid at du så vidt muligt betaler dit indskud gennem penge, du har opsparet, da du på den måde undgår at forgælde dig. 

For at få mest muligt tilbage af dit indskud, kan du minimere dit tab ved depositum mest muligt ved at vælge en udlejer, der er fair ved udflytning – som fx Bøg Madsen Ejendomme. Hos Bøg Madsen Ejendomme er vores førsteprioritet altid at vores boligudlejning i Odense og Nyborg giver værdi for vores lejere.

Du kan læse mere om Bøg Madsen Ejendomme her

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Kontakt os på nedenstående, hvad enten det drejer sig om ejendomservice
eller du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Du kan kontakte os på kontoret man-tors fra kl. 09.00-13.00.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail (husk adresse i emnefelt)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Odense)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Nyborg)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: [email protected] (udleje)

Copyright 2021 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact