LEJEKONTRAKTEN

Hvorfor er det vigtigt at underskrive en lejekontrakt?

En lejekontrakt er vigtig for både udlejer og lejer. Kontrakten bør ses som en skriftlig – og gældende – aftale mellem de to parter. Både lejer og udlejer skal derfor overholde de regler og bestemmelser, som står i lejekontrakten.

Nogle af de vigtigste paragraffer i en lejekontrakt er §7 og §11. 

Lejekontraktens §7 omfatter lejemålets stand ved indflytning. Her noterer udlejer og lejer i fællesskab, hvordan lejlighedens stand er før lejer flytter ind. Paragraffen sikrer derfor, at lejer ikke skal være nervøs for at blive opkrævet for en flænge i gulvet, som var der før vedkommende flyttede ind.

Lejekontraktens §11 omfatter særlige vilkår i forbindelse med lejeaftalen. Har kan udlejer anføre afvigelse og tilføjelser til lejekontrakten. Denne paragraf er derfor vigtig at være bekendt med, da bestemmelserne afviger fra lejekontraktens almindelige bestemmelser.

Eksempler på sådanne afvigelser og tilføjelser kan være:

  • Særlige og uspecificerede regler for husdyr i lejemålet
  • Kortere opsigelsesvarsel fra lejers side
  • Særlige tilføjelser til vedligehold af ejendommen

 

Hvem skal stå på lejekontrakten, hvis I bor flere i lejligheden?

Uanset om man er et kærestepar, gift eller bare et par venner, som bor sammen, bør alle beboere i lejemålet stå på lejekontrakten. Hvis ikke, kan det betyde at I ikke har samme rettigheder når det kommer til fx at blive boende i lejemålet eller hvem, der skal betale regningen for istandsættelse såfremt en personlig konflikt skulle opstå.

TJEKLISTE

Husk dette før du skriver under på din lejekontrakt

Herunder har vi noteret nogle af de ting, du bør være opmærksom på inden du underskriver din nye lejekontrakt.

1. En underskrift er gældende

Du bør være opmærksom på, at du som lejer ikke har nogen fortrydelsesret efter du har underskrevet lejekontrakten. Fortryder du derfor et par dage efter kontrakten er underskrevet, hæfter du således – som var det en opsigelse af lejemålet – for tre måneders husleje.
Udlejer har dog pligt til at bestræbe sig på at udleje lejemålet så hurtig som muligt for at begrænse dine udgifter mest muligt.

2. Professionel gennemgang af lejekontrakt

Hvis du er usikker omkring nogle forhold i din lejekontrakt, bør du få en professionel til at gennemgå din lejekontrakt inden du skriver under. Omkostningen ved et sådant gennemsyn er normalt ikke uoverkommelig i forhold til den månedlige omkostning du har gennem din kommende husleje.

3. Lær din udlejer at kende

Nej, du behøver ikke invitere din udlejer på kaffe. Men du bør undersøge, hvem din udlejer er. Er det en privat udlejer eller et almennyttigt boligselskab? Dette kan have stor indflydelse på, hvordan du som lejer, er stillet ved opsigelse af lejemålet.

Hos Bøg Madsen Ejendomme er vores førsteprioritet altid at vores boligudlejning i Odense og Nyborg giver værdi for vores lejere. Du kan læse mere om Bøg Madsen Ejendomme her.

4. Udlejers pligt til indflytnings- og fraflytningssyn

Før du flytter ind i din nye lejlighed afholdes der et indflytningssyn mellem dig og din udlejer. Indflytningssynet afholdes for at sikre begge parter mod senere hen at blive usikre på lejemålets stand ved indflytningen. Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på eventuelle skader lejligheden har og får dem noteret sammen med udlejeren.
Det vil være en god idé at have en ven eller en forælder med til indflytningssynet, så I er flere om at få påpeget de væsentligste skader.

Når du fraflytter din lejlighed afholdes der – ligesom ved indflytningssynet – et fraflytningssyn. Som lejer skal du dække de omkostninger, der forekommer ved forbedring af de skader, der er påført lejligheden i det tidsrum, du har boet der. Omkostninger i forbindelse med almindelig slid og ælde kan dog aldrig påfalde dig som lejer.

Contact

KONTAKT

BØG MADSEN EJENDOMME

Kontakt os på nedenstående, hvad enten det drejer sig om ejendomservice
eller du ønsker at høre mere om vores lejeboliger.

Du kan kontakte os på kontoret man-tors fra kl. 09.00-13.00.

Nuværende lejer ved os

Skriv til os på mail (husk adresse i emnefelt)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Odense)
E-mail: [email protected] (hvis du bor i Nyborg)

Ønsker at bo til leje ved os

Skriv til os på mail
E-mail: [email protected] (udleje)

Copyright 2021 BØG MADSEN EJENDOMME

Contact